Główne założenia

Dlaczego warto wstąpić do programu Polska Wołowina ?

Jak zarobić na opasach w programie Polska Wołowina ?

NISKIE KOSZTY OPASU

Właściwie dobrane krzyżówki, odpowiednie warunki oraz zbilansowane, intensywne żywienie pozwala na osiągnięcie wagi sprzedaży już w 13-15 m-cy od wagi początkowej 100 kg. Pozwala to zaoszczędzić na paszach, zmniejszyć ilość kapitału obrotowego niezbędnego do opasu i wstawić kolejny rzut lepiej wykorzystując posiadane zasoby i szybciej obrócić posiadanym kapitałem.

PREMIA ZA JAKOŚĆ

PW zapewniając wyselekcjonowane cielęta, dobre warunki utrzymania oraz prawidłowe żywienie pomaga rolnikowi uzyskać premii za jakość i wybojowość tuszy. Dobry materiał opasany w optymalnych warunkach pozwala zyskać nawet powyżej 1 zł/kg na WBC co daje na każdej sztuce kilkaset złotych więcej zysku pozwalając osiągnąć ponad 1300 zł na każdej sztuce.

WYŻSZA CENA ZA SPRZEDAŻ W PROGRAMIE POLSKA WOŁOWINA

Udział w programie PW umożliwia sprzedaż opasów w wyższej cenie niż w przypadku sprzedaży indywidualnej. Każdego dnia specjaliści PW sprawdzają ceny w polskich zakładach mięsnych i są w kontakcie ze specjalistami ds. zakupu. Mając w ofercie sprzedaży każdego dnia kilkaset sztuk opasów mogą zaoferować rolnikom wyższą cenę w rozliczeniu końcowych niż cena jaką może osiągnąć rolnik sprzedający indywidualnie swoje sztuki.

PEWNA I SZYBKA PŁATNOŚĆ

PW współpracuje z pewnymi i wiarygodnymi partnerami krajowymi i zagranicznymi co umożliwia uzyskanie pewnych płatności za dostarczony żywiec. Warunku płatności są każdorazowo uzgadniane z dostawcą żywca. Typowy termin płatności przy rozliczeniu WBC wynosi 14 dni od momentu dostawy żywca.

 

Cielęta w programie Polska Wołowina

WYSELEKCJONOWANE CIELĘTA

Program Polska Wołowina zapewnia możliwość zakupu wyselekcjonowanych, mięsnych cieląt krzyżówkowych z importu z Holandii i Niemiec, pochodzących z dużych gospodarstw o dobrym statusie zdrowotnym, jednorodnej technologii odchowu i odpowiednim żywieniu zapewniającym możliwość osiągnięcie dobrych efektów w opasie i zysku przy sprzedaży nawet ponad 1300 zł/szt.

ODSADKI PRZYGOTOWANE DO PASZ STAŁYCH

Cielęta w śr. wadze 100 kg są w wieku ponad 3 m-ce, są odstawione od mleka i przyzwyczajone do pobierania pasz stałych. Powinny być żywione paszą granulowaną rekomendowaną przez lokalnego doradcę PW z dodatkiem krótko ciętej słomy lub siana. Wszystko to sprawia, że Cielęta są przygotowane do intensywnego opasu i nie sprawiają kłopotów związanych z przejściem z mleka na pasze stałe. Cielęta w ilościach pow. 100 szt mogą być dowiezione bezpośrednio do gospodarstwa bez dodatkowych kosztów transportu. Dostawa cieląt odbywa się w ciągu kilku dni od zamówienia.

NISKIE KOSZTY TRANSPORTU

Aby zminimalizować koszt transportu do rolnika przy mniejszych zamówieniach cielęta są dowożone do gospodarstw z 2 obór transferowych w rejonie Turka i Pułtuska. Biuro PW po kontakcie w sprawie cieląt optymalizuje koszt transportu cieląt dobierając właściwą oborę transferową oraz informuje rolnika o kosztach transportu do gospodarstwa. W razie obsługi kilku rolników w danym rejonie, koszty transportu są dzielone na kilka gospodarstw.

KWARANTANNA PO DOSTAWIE

Cielęta po dostawie powinny przez 3 tygodnie podlegać kwarantannie tzn. być pod opieką lekarza vet. powinny zostać zaszczepione i odrobaczone zgodnie z rekomendacją lokalnego lekarza vet, powinny być utrzymywane w oddzielnej grupie od innych zwierząt w gospodarstwie, aby nabrać odporności do lokalnych warunków. Żywienie powinno być zgodne z zaleceniami doradcy ds. żywienia PW.

MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA

Cielęta mogą być zakupione przez rolnika lub ich zakup może być sfinansowany przez jeden z banków w programie PW. Przy zakupie 50% płatności jest płatna przy zamówieniu a 50% przed dostawą do gospodarstwa. W przypadku finansowania bankowego, agent PW kontaktuje się z rolnikiem aby sprawdzić wymogi formalne oraz zaproponować optymalny dla danego gospodarstwa kredyt.

Administratorem projektu Polska Wołowina jest firma Polski Farmer Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tarczynie.