Kategoria: Żywienie i Pasze

Żywienie i Pasze Bydła Mięsnego

Konferencje i spotkania, Polska Wołowina, Szkolenia i spotkania, Żywienie i Pasze

Wizyta studyjna specjalistów ds. żywienia bydła z Francji

5 lipca 2018

W dniach 25-28 maja przebywała w Polsce grupa 40 francuskich specjalistów ds. żywienia bydła mięsnego z rejonu Lionu. Specjaliści obsługują żywieniowo rolników indywidualnych, grupy producenckie i spółdzielnie produkujące bydło opasowe a roczna sprzedaż produktów przekracza 100tys. ton. Podczas pobytu w Polsce specjaliści mieli okazję zobaczyć jak u nas produkuje się żywiec wołowy.

Jednym z punktów wizyty była ferma Dąbrówka należąca do Pana Wojciecha Mroza gdzie są opasane min. sztuki krzyżówkowe BB. Mieliśmy też spotkanie dyskusyjne w ramach programu Polska Wołowina gdzie padło wiele pytań o specyfikę produkcji wołowiny w Polsce. Francuzi pytali także o specyfikę skupu, sposób wyceny bydła, opłacalność produkcji. Francuskich specjalistów bardzo interesowało to dlaczego polscy rolnicy są tak konkurencyjni na tle innych krajów UE i produkują żywiec coraz lepszej jakości, taniej, niż w innych krajach.

To spotkanie i tego rodzaju pytania dowodzą tego, że nasi producenci coraz bardziej liczą się na arenie międzynarodowej a rozwój produkcji polskiej wołowiny powoduje zaniepokojenie producentów w innych krajach.

Żywienie i Pasze

Nowe trendy w żywieniu cieląt

8 sierpnia 2017

Polska Wołowina promuje opas cieląt krzyżówkowych, które posiadają olbrzymi potencjał jeśli chodzi o dzienne przyrosty i zdolność do odkładania tkanki mięsnej co przyczynia się w efekcie końcowym do uzyskania premii za wybojowość, wyższej ceny sprzedaży i większego zysku. Przykładem takich cieląt jest krzyżówka HFa z BB (Blue Belgian). Cielęta te wymagają jednak bardzo intensywnego żywienia gdzie podstawę stanowi odpowiednia do wieku, granulowana pasza treściwa.

Granulaty mają wiele przewag nad paszami sypkimi. Nie powodują zapylenia przy zadawaniu i pobieraniu paszy dzięki czemu cielęta mniej chorują na płuca. Przechodzą proces tzw. Kondycjonowania (parowania w wysokiej temperaturze) dzięki czemu skrobia w granulatach jest w formie o wyższej strawności. Kwasy organiczne powstające przy fermentacji granulatu powodują szybki rozwój kosmków w żwaczu co zwiększa jego powierzchnię chłonną oraz poprawia wykorzystanie składników pokarmowych.

Wielką popularność w Niemczech i Holandii zdobywa odpowiednio preparowana sieczka ze słomy. Taka forma jest idealna dla cielęcia, które nie ma jeszcze dobrze rozwiniętego żwacza. Sieczka ułatwia tworzenie odpowiedniej struktury paszy w żwaczu dzięki czemu ulega ona szybszemu rozkładowi przez mikroby. Zwykle dawka może być uzupełniona niewielką ilością kiszonki z kukurydzy. Przy żywieniu do woli, typowa dawka dla cieląt w wieku 3-4 m-cy składa się z 10% słomy, 10-15% kukurydzy oraz 75-80% paszy treściwej. Wszystkie komponenty powinny być ze sobą dobrze wymieszane tak aby cielęta jednocześnie pobierały wszystkie składniki TMR.

Optymalną dawkę pokarmową pomoże przygotować specjalista ds. żywienia bydła obsługujący program Polska Wołowina.

Prezentacje Szkoleniowe, Żywienie i Pasze

Jak zyskać na produkcji wołowiny ?

21 czerwca 2017

Dochodowa produkcja wołowiny wymaga zrozumienia wielu celów oraz dostarczenia warunków i żywienia w taki sposób aby spełnić wymagania cieląt krzyżówek mięsnych. Jeśli te wymogi są spełniane to przy sprzedaży na WBC opasy wysoko się wybijają i można zyskać dodatkową premię za jakość.

W sekcji Do Pobrania udostępniliśmy prezentację Sebastiano Bergamaschi, szefa działu bydła mięsnego firmy Cargill z Mediolanu we Włoszech, która opisuje różne aspekty związane z utrzymaniem i prawidłowym żywieniem dla osiągnięcia wyższego zysku.