Kategoria: Finansowanie

Finansowanie Stada

Finansowanie, Polska Wołowina

Transparentny system wyceny cieląt

6 lutego 2018

Wprowadziliśmy klarowny system wyceny oferowanych w programie cieląt. Każda sztuka jest wyceniana indywidualnie a na cenę mają wpływ następujące składowe:

  1. Koszt zakupu danej sztuki
  2. Masa (kg)
  3. Rasa
  4. Pokrój i potencjał przyrostów

Każdy rolnik, może sprawdzić pod tym kątem konkretne sztuki. Taki system eliminuje możliwość cen zbyt wysokich w stosunku do jakości oferowanych cieląt.