Blog updates

Latest news & updates
Polska Wołowina

Lepiej kupować lżejsze, tańsze czy cięższe, droższe odsadki – co się bardziej opłaca?

7 marca 2018

Copyright 2018 Canadian Limousin Association

Spora część rolników kupujących odsadki do opasu stoi przed dylematem czy bardziej się opłaca kupić odsadki w niższej wadze, taniej za sztukę czy też cięższe ale droższe. Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta. Wszystko zależy od kilku czynników jak np. cena zakupu, koszty żywienia, cena sprzedaży, długość opasu. Wystarczy zrobić analizę w oparciu o tych kilka danych, np. jak w tabeli poniżej (tu w cenach netto) gdzie poszczególne kolumny oznaczają:

Masa zakupu od 200 do 350kg
Koszt zakupu/sztukę
Koszt kilograma odsadka
Średni dzienny przyrost przy określonym poziomie żywienia
Masa sprzedaży
Przyrost masy
Liczba dni opasu
Średni dzienny koszt żywienia
Koszt żywienia przez cały opas
Wartość sprzedaży (tu przy cenie 8zł/kg)
Zysk na jeden cykl produkcyjny
Liczba cykli w roku
Zysk w roku

W tym konkretnym przypadku widać wyraźnie, że zakup cięższych odsadków jest bardziej opłacalny ponieważ osiągają one wagę handlową o kilka miesięcy szybciej i chociaż zysk z cyklu opasu jest niższy to w ciągu roku zamiast jednego cyklu można zrobić blisko 1,4 co pozwala zarobić w skali roku więcej. Warto liczyć.