Blog updates

Latest news & updates
Polska Wołowina

Wesołych Świąt – Merry Christmas

20 grudnia 2017

Dziękując Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę pragniemy złożyć życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku!

As a ‘thank you’ for your patronage so far, we would like to wish you a joyful and merry Christmas with your loved ones and all the success in the coming New Year!

Dankend für Ihre bisherige Zusammenarbeit möchten wir Ihnen ein liebevolles und nettes Weihnachtsfest sowie viele Erfolge im kommenden Neuen Jahr wünschen!