Blog updates

Latest news & updates
Żywienie i Pasze

Nowe trendy w żywieniu cieląt

8 sierpnia 2017

Polska Wołowina promuje opas cieląt krzyżówkowych, które posiadają olbrzymi potencjał jeśli chodzi o dzienne przyrosty i zdolność do odkładania tkanki mięsnej co przyczynia się w efekcie końcowym do uzyskania premii za wybojowość, wyższej ceny sprzedaży i większego zysku. Przykładem takich cieląt jest krzyżówka HFa z BB (Blue Belgian). Cielęta te wymagają jednak bardzo intensywnego żywienia gdzie podstawę stanowi odpowiednia do wieku, granulowana pasza treściwa.

Granulaty mają wiele przewag nad paszami sypkimi. Nie powodują zapylenia przy zadawaniu i pobieraniu paszy dzięki czemu cielęta mniej chorują na płuca. Przechodzą proces tzw. Kondycjonowania (parowania w wysokiej temperaturze) dzięki czemu skrobia w granulatach jest w formie o wyższej strawności. Kwasy organiczne powstające przy fermentacji granulatu powodują szybki rozwój kosmków w żwaczu co zwiększa jego powierzchnię chłonną oraz poprawia wykorzystanie składników pokarmowych.

Wielką popularność w Niemczech i Holandii zdobywa odpowiednio preparowana sieczka ze słomy. Taka forma jest idealna dla cielęcia, które nie ma jeszcze dobrze rozwiniętego żwacza. Sieczka ułatwia tworzenie odpowiedniej struktury paszy w żwaczu dzięki czemu ulega ona szybszemu rozkładowi przez mikroby. Zwykle dawka może być uzupełniona niewielką ilością kiszonki z kukurydzy. Przy żywieniu do woli, typowa dawka dla cieląt w wieku 3-4 m-cy składa się z 10% słomy, 10-15% kukurydzy oraz 75-80% paszy treściwej. Wszystkie komponenty powinny być ze sobą dobrze wymieszane tak aby cielęta jednocześnie pobierały wszystkie składniki TMR.

Optymalną dawkę pokarmową pomoże przygotować specjalista ds. żywienia bydła obsługujący program Polska Wołowina.